Maryja żyła Ewangelią

Maryja żyła Ewangelią: w Jej najczystszym i wzniosłym duchu, wewnątrz swego Serca.

Chrześcijanin naszych czasów, pragnący dostosować swoje życie do wymogów Ewangelii, nie musi czynić niczego więcej, tylko z całym szacunkiem wejść do świątyni Serca Matki Bożej, zobaczyć i nauczyć się od Niej życia Słowem Bożym.

Dziewico modląca się, daj, abyśmy trwali zawsze na modlitwie.