Maryja zawsze w Kościele

Tradycja chrześcijańska czci Maryję jako prawdziwą Matkę Kościoła. Papież Paweł VI streszcza w następujący sposób to odczucie Ludu Bożego: "Nie można mówić o Kościele, jeśli w nim nie jest obecna Maryja" (MC 28).

"Chodzi o obecność Niewiasty - wyjaśnia dokument z Puebla - która stwarza atmosferę rodzinną, wolę przyjmowania, miłości i szacunku dla życia. Jest sakramentalnym znakiem macierzyńskich cech Boga. Jest to rzeczywistość tak głęboko ludzka i święta, że budzi u wierzących modlitewny nastrój czułości, bólu i nadziei".

Święta Matko Kościoła, w Twoim obliczu kontemplujemy rysy miłości i uczucia naszego Boga i Ojca. Powierzamy się Twojej matczynej miłości i i ufamy miłosierdziu naszego Boga.