Maryja "uczłowieczyła" Boga

Mojżesz chciał zobaczyć Boga, lecz Pan Wszechmogący przypomniał mu, ze że nie jest możliwa kontemplacja Jego Oblicza przed śmiercią. Bóg stanowi moc, która jest ponad wszystkim i wszystko przenika.

Lecz Bóg w łonie Maryi przybrał Oblicze ludzkie. To właśnie Oblicze Jezusa ukazuje nam miłosierdzie i dobroć Bożą. To Oblicze patrzy na nas i my możemy patrzeć na Nie. Maryja "uczłowieczyła" Boga. I oblicze Maryi jest obliczem macierzyńskim i miłosiernym, jest znakiem bliskości Ojca i Jego Syna, Jezusa Chrystusa, do których Ona nas zaprasza, aby wejść w pełną komunię.

Przeczyste oczy Maryi cieszyły się spojrzeniem Boga. Ona mogła kontemplować Syna Bożego nosząc Go w swoich ramionach. Ona jest spojrzeniem Boga na całą ludzkość, znakiem i przedsmakiem naszego ostatecznego widzenia - kontemplacji oblicza Bożego.

Święta Maryjo czystych oczu, oręduj za mną u Boga, abym miał czyste serce i mógł oglądać Boga.