Maryja u stóp krzyża

Maryja, stojąc u stóp krzyża, słyszała z ust swego Syna słowa - "Nie wiedzą, co czynią" - przez które Jezus (i Maryja z Nim) współczuł i przebaczał tym, którzy Go skazali na śmierć i ukrzyżowali.

Przebaczenie zawsze zakłada współczucie. Nie wierz przebaczeniu, które nie wychodzi z serca na usta. Maryja cała jest Sercem, dlatego cała Ona jest dobrocią i przebaczeniem.

Ty także jesteś wezwany do przebaczania w ten sposób. Tak naucza Ewangelia. Tak ukazuje Maryja.

Panno chwalebna, niech i ja oddaję chwałę Bogu, wybaczając tym, którzy względem mnie zawinili.