Maryja u stóp krzyża

Nikt z wyjątkiem Jezusa Chrystusa nie wycierpiał tyle, co Najświętsza Maryja Panna. Pobożność chrześcijańska zwykła Ją nazywać "Bolesną" lub "Panną Boleści", czy też "Królową Męczenników". Na obrazach przedstawia się Maryję z Sercem przebitym siedmioma mieczami.

Maryja u stóp krzyża jest najdoskonalszym obrazem ludzkiego cierpienia. Matka patrzy na śmierć swego Syna, a ten Syn nie jest kim innym, tylko samym Bogiem. Ta Matka jest Matką Boga, a Jej cierpienie nie ma granic.

Serce Maryi było Sercem, które najwięcej wycierpiało, ponieważ było Sercem, które najbardziej kochało.

Naucz nas, Najświętsza Panno, że aby iść za Chrystusem, Twoim Synem, trzeba wziąć krzyż i poświęcić swoje życie.