Maryja służy ludzkości

Maryja uczy nas przezwyciężać odwieczną pokusę człowieka, próbującego iść do Boga omijając swoich braci lub zapominając o nich, a zwłaszcza o tych najbardziej potrzebujących, w których Bóg się objawia i z którymi w pewien szczególny sposób się utożsamia.

Maryja służy ludzkości przyjmując powołanie Matki Odkupiciela i troszcząc się w niebie o każde ze swych dzieci, szczególnie o te, które cierpią.

Jak możesz zapominać o swoich braciach?

Panno Maryjo, Kościół zwraca się do Ciebie, aby Ewangelia została bardziej wcielana w życie i stawała się sercem świata.