Maryja słuchała głosu Boga

Maryja modliła się i słuchała głosu Boga.

Częstokroć w Psałterzu i księdze Pieśni nad Pieśniami czytamy zaproszenie Jahwe: "Słuchaj, córko, mojego głosu, otwórz swoje serce".

Maryja cała zamieniała się w słuch, słuchała całym Sercem, słuchała w milczeniu. Ona cała była Sercem, ponieważ cała była miłością do swego Boga i wszystkich ludzi, swych braci.

Jakże ważną jest rzeczą umieć słuchać Boga! Umieć słuchać, znaczy umieć się modlić.

Matko wszystkich ludzi i narodów, niech nie stawiamy barier na drogach otwartych przez Boga!