Maryja - Sanktuarium Boga

Dusza Maryi była sanktuarium oświetlonym zawsze przez Jej myśli o Bogu. Ani na moment nie pozostawało ono bez Boga.

Nieustannie płonął w jego wnętrzu czysty ogień miłości. Ani Aniołowie, Cherubini czy Serafini nie osiągnęli nigdy takich wyżyn, jak modlitwa Maryi. Ona sama jest Słońcem, które oświetla wszystkie inne stworzenia i przekazuje wszystkie blaski od Boga, a sama ofiaruje Bogu więcej chwały niż pozostałe stworzenia.

Dziewico modląca się, niech nigdy nie pozwolę zgasnąć w mej duszy miłości Boga i bliźniego.