Maryja Pośredniczka

Maryja Pośredniczka jest strumieniem łaski i wszelkich pomocy, mających na celu odnowienie u ludzi wiary i życia chrześcijańskiego, a jednocześnie jest najłatwiejszą i najbezpieczniejszą drogą prowadzącą do Jezusa.

Śladami Maryi postępuje Lud, który będąc najbardziej maryjnym, czuje się najbardziej chrystusowym, i który żyjąc najbardziej po chrześcijańsku, najbardziej zbliża się do Maryi.

Panno Maryjo, prawdziwie jesteś Błogosławioną, ponieważ przekleństwo ciążące na Ewie zmieniłaś w błogosławieństwo; naucz nas błogosławić dary życia!