Maryja modląca się

Możemy sobie wyobrazić - jak to czynili Święci i Święte, czy nawet artyści chrześcijańscy - że Maryja chroniła się często w swoim skromnym domku w Nazarecie, aby oddawać się modlitwie i wysławianiu Boga.

Z pewnością żadna pochwała nie była tak miła Bożemu Majestatowi, jak gorąca modlitwa Najświętszej Panienki z Nazaretu.

Tak miła była Mu modlitwa, że posłał Archanioła Gabriela z pozdrowieniem nigdy nie słyszanym przez ludzką istotę: "Raduj się, pełna łaski, Pan jest z Tobą" (Łk 1,28).

Pani nasza, niech strzeżemy łaski Bożej w naszych sercach!