Maryja miłowała wszystkich ludzi

Maryja miłowała wszystkich ludzi, ponieważ wypełniała przykazanie Boże o miłości wszystkich ludzi i naśladowała Ojca Niebieskiego, sprawiającego, że słońce świeci wszystkim.

Na wzór swego Syna, pragnęła żyć na ziemi, czyniąc wszystkim dobro i przez całe życie nie uczyniła nikomu nic złego.

Jakże wspaniała norma postępowania: nie wyrządzać nikomu zła, a wszystkim wyświadczać dobro.

Maryjo, która zrozumiałaś Słowo Boże, wyproś mi dary Ducha Świętego objawiające sprawy Boże.