Maryja Matką Kościoła

Ojciec Święty Paweł VI, ogłaszając Maryję Matką Kościoła stwierdza następująco: "W ten sposób, na chwałę Dziewicy i naszą pociechę, ogłaszamy Najświętszą Maryję Matką Kościoła, to znaczy Matką całego Ludu Bożego, tak wiernych jak i Pasterzy, którzy nazywają Ją Matką Najmilszą. Pragniemy, aby teraz i w przyszłości była czczona i wzywana tym wdzięcznym tytułem przez cały lud chrześcijański".

Te słowa zostały wypowiedziane przez papieża podczas ogłaszania Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium w czasie II Soboru Watykańskiego. Są one pełne dogmatycznej precyzji i akcentów pastoralnych. Czcijmy więc i wzywajmy Maryję jako Matkę Kościoła.

Święta Maryjo, Matko Kościoła, módl się za cały Lud Boży, aby trwał w wierności Ewangelii.