Maryja kochała Jezusa

Maryja kochała Jezusa i to kochała Go podwójnie doskonałą miłością: miłością najlepszej z matek do najlepszego z dzieci oraz miłością Boga okazywaną przez najświętsze ze stworzeń, jakie istniało w niebie i na ziemi.

Jezus był dla Niej Bogiem i Synem. Skarbem Maryi był Jezus, a Jezus był w niebie. Dlatego, chociaż Maryja żyła na ziemi, Jej dusza myśląc o Jezusie i kochając Jezusa była w niebie.

Jaka jest twoja miłość do Jezusa? Czy Go kochasz bardziej niż siebie samego?

Święta Maryjo, Serce Kościoła, niech z mego serca wyrastają dzieła miłosierdzia tak, jak z Twojego Serca.