Mały Chrystus

Piotr mówi do Pana: "Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego". Teraz Chrystus mówi do każdego z nas: "Ty jesteś mój mały Chrystus, mój posłaniec... posłany do wykonania, uzupełnienia, kontynuowania mojego dzieła zbawienia".

Zastanówmy się dzisiaj: jak wypełniamy naszą misję? Wyrzec się samego siebie to powiedzieć "nie" wymaganiom naszego "ja", to wykreślić "ja", wyeliminować "ja"; wznieść się wyżej i zobaczyć w nas Chrystusa.