Mało Ją znamy

Jakże mało jeszcze Niepokalana jest znana
i teoretycznie i bardziej jeszcze w życiu praktycznym.

Ileż przesądów, niezrozumienia, trudności błąka się po umysłach.

Oby Niepokalana dozwoliła Jej Niepokalanowom
rozświetlić te ciemności, rozwiać te chłodne mgły
i rozniecać, rozżarzać miłość ku Niej bez ograniczeń z całą swobodą,
bez tych próżnych obaw, co zacieśniają i wyziębiają serca.

By nie obok tego pałacu szukano Króla,
ale w nim, w głębi, w wewnętrznych komnatach.

św. Maksymilian Maria Kolbe