Układ z Niepokalaną

Można sobie zrobić z Niepokalaną układ,
że za każdym razem, kiedy tylko powróci się z roztargnienia
do tej czynności, której Ona sobie życzy
i przez święte posłuszeństwo wyznaczyła,
to tyle razy oznaczać to będzie odnowienie
tego oddania siebie i wszystkich swoich czynności,
i wszystkiego Niepokalanej
bez granic.

św. Maksymilian Maria Kolbe