Układ z Niepokalaną ku większej miłości

Dla okazania większej miłości Niepokalanej
możemy zrobić z Nią układ,
w którym np. spojrzenie na Jej figurkę,
w przeciwnościach, wśród pracy,
będzie aktem odnowienia naszego oddania się Jej.

św. Maksymilian Maria Kolbe