Piórem napisane

Oddaliśmy się Jej za narzędzie,
więc Ona ma przez nas działać.

Wiemy, że pisarz używa do pisania pióra
i chociaż mówimy, że piórem napisane,
to jednak pióro samo nie może pisać,
tylko pisarz.

I my mamy być piórem w ręku Niepokalanej.

św. Maksymilian Maria Kolbe