Lekarz dusz i ciał

 Jezus jest "schronieniem" dla wszystkich zagrożonych, jest "lekarstwem" dla wszystkich chorych, "spokojem" dla wszystkich udręczonych. W Nim i tylko w Nim chorzy, cierpiący na jakąkolwiek dolegliwość będą mogli odzyskać na nowo zdrowie.

Lecz nie możesz ograniczać tego zdrowia tylko do braku chorób fizycznych. Także dla dusz posiada Jezus odpowiednie lekarstwo. Stąd też, jeśli nawet cieszysz się zdrowiem fizycznym, także potrzebujesz Jego pomocy i także powinieneś się zbliżyć z prostotą i ufnością, z jaką otaczają Go chorzy.