Legion Maryi

Legion Maryi jest stowarzyszeniem ludzi świeckich, którzy docierają do wierzących i niewierzących, wspierają ich duchowo, pomagają im pogłębiać wiarę, szerzą kult Matki Bożej, głoszą Ewangelię.

Legion Maryi jest katolickim ruchem apostolstwa świeckich, działającym pod duchowym przewodnictwem kapłanów. Legion ma pomagać Maryi w doprowadzaniu wszystkich dusz do Chrystusa; ma być armią, która zdobywa świat dla Chrystusa przez Maryję.

Patronką ruchu jest Maryja Niepokalana.

Legioniści docierają do wierzących i niewierzących, wspierają ich duchowo, pomagają im pogłębiać wiarę, szerzą kult Matki Bożej, głoszą Ewangelię. Naśladują Maryję i podejmują się każdego zadania, będącego walką o dusze. Ich najważniejszym celem jest ewangelizacja parafii, w której, za zgodą proboszcza, idą od drzwi do drzwi, aby dotrzeć do wszystkich jej mieszkańców. Eucharystia, różaniec i modlitwy legionowe to ich codzienne praktyki religijne.

W parafiach legioniści często prowadzą kioski przykościelne, urządzają kiermasze, dekorują kościół, przygotowują i prowadzą adoracje Najśw. Sakramentu i inne nabożeństwa, a także organizują pielgrzymki.

Legioniści prowadzą również apostolat w środowiskach zamkniętych - w szpitalach, domach opieki, więzieniach.

Legion Maryi powstał w Irlandii w 1921 r. Założycielem Legionu był Irlandczyk Frank Duff (1889-1980).

W Polsce próby tworzenia grup legionowych zostały podjęte w 1948 r. Ale dopiero na początku lat osiemdziesiątych, na życzenie papieża Jana Pawła II, Legion Maryi wznowił skutecznie swą działalność.

Na świecie jest ok. 3,5 mln członków aktywnych i kilkanaście milionów członków pomocniczych. Legion obecny jest w 163 krajach. W Polsce jest ok. 6 tys. członków aktywnych oraz 17 tys. pomocniczych w 24 diecezjach. Na terenie kraju znajduje się jedno komicjum i regia (w jej skład wchodzi 5 komicjów, których centra mieszczą się: w Jastrzębiu Zdroju, Katowicach, dwa w Lublinie, oraz w Zamościu). Opiekunem Legionu Maryi w Polsce jest biskup pomocniczy diecezji płockiej Roman Marcinkowski.

Członkami Legionu Maryi są ludzie świeccy, którzy realizują Chrystusowy nakaz "głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu". Włączają się oni w prace Kościoła, dając wyraz temu, że Kościół to nie tylko hierarchia, lecz także wszyscy wierni.

Członkiem Legionu Maryi może być każdy, kto świadomy jest swojego miejsca w Kościele katolickim, niezależnie od wieku, wykształcenia, wykonywanego zawodu czy posiadanej wiedzy religijnej. Każdy może dać innym świadectwo swojej wiary.

Istnieją dwa rodzaje członkostwa w Legionie: członkowie aktywni i pomocniczy. Praca członków aktywnych polega na docieraniu do coraz szerszych kręgów ludzi, niesieniu im wsparcia duchowego, ułatwianiu kontaktu z kapłanem, rozmowach na tematy religijne, odwiedzaniu samotnych i chorych w szpitalach, domach opieki, odwiedzaniu więzień i schronisk dla nieletnich, pomocy przy organizacji Dnia Chorych w parafii, przygotowywaniu do sakramentów dzieci i dorosłych (katecheza indywidualna), rozprowadzaniu prasy i książek katolickich, prowadzeniu grup dziecięcych i młodzieżowych Legionu Maryi. Natomiast członkowie pomocniczy mają obowiązek modlitwy w intencji rozwoju Legionu Maryi i uczestniczenia w zebraniach raz w miesiącu.

Formacji w duchu legionowej świętości służą cotygodniowe zebrania.

Maryja czeka na wszystkich jako na swoich współpracowników, na swoją armię, która przeciwstawi się złu.