Łaski pełna

Archanioł pozdrowił Maryję jako "pełną łaski". Bóg udzielił Maryi tej pełności od samego początku z tej racji, że miała być Matką Jego Syna. Łaska ta jednak została pomnożona do stopnia niewyobrażalnego dla ludzkiego umysłu.

My, jako chrześcijanie, także jesteśmy powołani do wzrastania w łasce i w cnotach, do rozszerzania i przekazywania innym otrzymanych darów Bożych.

Maryjo, Panno wierna, udziel nam wzrostu w łasce, abyśmy byli wiernymi włodarzami darów otrzymanych dla dobra Królestwa Bożego.