Łaska i błogosławieństwo

Cała działalność w życiu Maryi była skierowana w stronę Ojca. Wszystko czyniła ze względu na Syna i dla Syna, ponieważ Jej Syn był Bogiem, wszystko w Jej życiu zaczynało się od Boga i na Bogu kończyło.

Czy możemy powiedzieć, że Bóg stanowi motywację dla naszych działań? Czy nasze działania zmierzają do Boga?

Wszystko, co czynimy w naszym życiu powinno mieć odniesienie do życia wiecznego, ponieważ nasze ziemskie życie nie ma sensu samo w sobie, o ile nie jest przygotowaniem do życia wiecznego. Wszystko, czego nie czynimy ze względu na Boga, przepada i nie posiada zasługi dla życia wiecznego.

Matko, której wszechmocna prośba jest łaską i błogosławieństwem, módl się za nami.