Łagodna Pośredniczka

Przewertujmy z uwagą całą Ewangelię i jeśli spotkamy u Maryi coś z surowości lub najmniejszą oznakę niecierpliwości, zgodzę się, abyśmy nie ufali Jej spojrzeniu i lękali się zbliżania do Niej.

Natomiast - jak to będzie mieć miejsce - stwierdzimy, że wszystkie Jej czyny są pełne dobroci i łaski, łagodności i miłosierdzia. Podziękujmy Temu, którego Opatrzność dała nam taką Pośredniczkę, wobec której nie musimy się absolutnie niczego obawiać św. Bernard

Święta Maryjo nadziei, gdy wszyscy się chwiali, zachowałaś nadzieję w zwycięstwo Jezusa nad śmiercią i my mamy nadzieję, że Jego życie, ożywi nasz świat na zawsze.