Księga modlitwy

Serce Maryi było księgą modlitwy. Maryja nie potrzebowała do pomocy innych ksiąg ani modlitewników. Jej Serce było najpiękniejszą z ksiąg, najwspanialszym modlitewnikiem. W swoim Sercu, w swoich wspomnieniach, Maryja czytała, rozmyślała i zgłębiała sprawy i zamiary Boże.

Napełnij swoje serce sprawami Bożymi, a będziesz mógł myśleć o nich, mówić o nich, przekazywać je innym ludziom: "To przecież, co przepełnia serce, ciśnie się na usta" (por. Mt 12,34).

Panno Mądra, naucz mnie zgłębiać tajemnice Ducha Bożego.