Krzyż i zmartwychwstanie

Krzyż i zmartwychwstanie były obecne w Sercu Maryi. Krzyż i zmartwychwstanie uobecniają się w naszym życiu. W historii i życiu osobistym krzyż jest otwartą księgą, w której Bóg staje się obecny i widzialny, jeśli czytamy tę księgę w świetle wiary. Zmartwychwstanie jest księgą zamkniętą, która dopiero się otwiera, gdy najpierw przeczytamy księgę krzyża. Tak samo, jak w życiu Jezusa i Maryi - następuje zmartwychwstanie, jeśli się przejdzie przez krzyż.

Panno Maryjo, Ty znasz sprawy Boże, naucz nas odkrywać Boga, gdy ukrywa się w krzyżu i rozpoznawać Go, gdy ukazuje się w zmartwychwstaniu.