Królowa wszystkich świętych

Maryja jest Królową wszystkich Świętych i Aniołów z tej racji, że jest Matką Bożą, biorącą aktywny udział w zbawczych tajemnicach Chrystusa. Z tego też powodu wyróżniamy Maryję przymiotem świętości w stopniu najwyższym jako "Najświętsza". Od początku była czczona w Kościele kultem wyższym od Świętych i Aniołów, lecz nigdy kultem równym "adoracji" odnoszącym się wyłącznie do Boga.

Czcząc w ten sposób Maryję, Kościół pragnie, aby Syn Boży był bardziej poznawany, miłowany i uwielbiany. Prawdziwe nabożeństwo do Maryi nie sprowadza się do samego uczucia lub czystej potrzeby psychologicznej, lecz jest naszym wyznaniem wiary. W ten sposób wyznajemy Maryję jako Matkę Jezusa. Autentyczna cześć i pobożność maryjna doprowadza nas jako dzieci do miłowania Jej, naśladowania Jej cnót, a przede wszystkim gotowości wypełniania woli Bożej.

"Raduj się, pełna łaski, Pan jest z Tobą. Błogosławiona jesteś wśród wszystkich niewiast i błogosławiony jest owoc Twojego żywota".