Królowa świata

Gdy rozmawiamy o świecie, zwykle mamy na myśli ludzkość, wszystkich ludzi. Kiedy wzywamy Maryję jako Królową świata, nazywamy Ją Królową i Panią wszystkich ludzi, niezależnie od historycznych okoliczności, w jakich prowadzą swoje życie.

Maryja przejmuje się wszystkimi sytuacjami, jakie dotykają Jej dzieci - ludzi odkupionych: cierpi z cierpiącymi, pracuje z pracującymi, przejmuje się uciskanymi, chroni chorych, starych i sieroty, cieszy się ze szczęśliwymi, idzie z pielgrzymami i wędrowcami, staje przy boku umierających i przyjmuje dzieci przychodzące na świat.

Matko i Mistrzyni, nie oddalaj się ode mnie w żadnym momencie mojego życia, a szczególnie w godzinie śmierci.