Królowa Pokoju

W Litanii Loretańskiej nazywamy Maryję Królową Pokoju i Panią nieba, która nam obiecała, że w świecie nastąpi pokój, jeśli poświęcimy się Jej Niepokalanemu Sercu.

Od początku roku powinniśmy zobowiązać się do przeżywania tego poświęcenia się Jej Niepokalanemu Sercu, starając się, aby Ona była Panią naszego życia, ofiarując każdego ranka wszystkie nasze działania Jej Macierzyńskiej miłości w znaku Niepokalanego Serca.

Wszystko będziemy wykonywać prosząc o Jej macierzyńskie błogosławieństwo i wszystko będziemy czynić, aby się Jej podobać i przez Nią podobać się Jezusowi.

Maryjo, która widziałaś swoje mieszkanie uświęcone przez Boga, pomóż nam przeżywać nasze poświęcenie się Bogu, które rozpoczęliśmy w sakramencie Chrztu.