Królowa Pokoju

Serce Maryi zawsze kojarzy się nam z pokojem. Maryja przyjęła do swego Serca i swego łona Mesjasza, Króla Pokoju.

Pokój jest owocem miłości do Boga i do ludzi. Pokój buduje się na miłości i sprawiedliwości, które czynią ludzi synami Bożymi, solidarnymi w braterstwie. Taka jest bowiem ewangeliczna "szczęśliwość": szczęśliwi, którzy doprowadzają do pokoju, albowiem nazwani będą synami Bożymi (por. Mt 5,9).

Maryjo, Królowo Pokoju, pomóż nam budować pokój na solidarności i sprawiedliwości, które stanowią fundament dla trwałego i głębokiego pokoju.