Królowa Męczenników

Pobożność chrześcijańska bardzo słusznie nazwała Maryję "Królową Męczenników", nie tylko z powodu intensywności cierpienia, lecz także z powodu czasu i ciągłości jego trwania, które wywołały w Jej duszy rozdarcie przewyższające wszelkie cierpienia.

Od momentu, gdy Jezus znalazł się w ramionach Symeona, starca prorokującego Maryi, że Jej Serce przebije miecz boleści, aż do czasu, gdy został podniesiony na ramionach krzyża, minęło dla Maryi trzydzieści trzy lata cierpienia.

Maryja jest Panną boleści bez miary.

Panno wierząca, niech Twoja wiara ożywi moje życie.