Królowa Apostołów

"Nie jest pustą pochwała, jaką się oddaje Maryi w tytule Królowej Apostołów, wychowawców rodzącego się Kościoła.W taki sam sposób, w jaki swoją pomocą i radą matczyną wspomagała Apostołów, należy przyjąć, że aż do skończenia czasów, będzie Ona wspierać wszystkich spadkobierców ich apostolskiej misji" - nauczał papież Benedykt XV.

Jeśli jesteś apostołem Chrystusa, będąc zaangażowanym chrześcijaninem, pozwól, niech Maryja kieruje i towarzyszy ci w twoich trudach apostolskich i ewangelizacyjnych.

Panno Maryjo, zwróć ku nam swoje oczy pełne miłości i pogodnego światła.