Królowa apostołów wszystkich czasów

Królowo Aniołów i ludzi, ja wierzę, że jesteś szczególnie Królową apostołów wszystkich czasów. Ty bowiem jesteś Niewiastą przeznaczoną do zdeptania głowy węża i do walki ze złem. O Tobie mówi się w Kościele, że jesteś "Zwyciężczynią we wszystkich bitwach Bożych".

Maryja jest Niewiastą Zwycięską w walce ze złem dzięki swej jedności z Jezusem, Zwycięzcą w walce z grzechem i ze śmiercią. Jezus pokonał śmierć i mocą Ojca powstał z martwych.

Matko bez grzechu, udziel nam, zjednoczonym w tajemnicy zbawienia z Jezusem, abyśmy mogli zwyciężać zło zalegające w naszych sercach i grzesznych strukturach naszego społeczeństwa.