Królestwo Życia

 Królestwo Boże nie jest królestwem śmierci, lecz Królestwem Życia. Jego dziećmi nie są umarli, tylko żywi, którzy posiadają w sobie życie łaski.

Musisz żyć tym Bożym życiem w sobie. Ten twój Bóg powinien mieć w tobie swój tron i swoje mieszkanie. Zastanów się nad tym, czy rzeczywiście jesteś świątynią Boga, mieszkaniem Ducha Świętego?

Rozpocznij nowe życie: mniej wygodne a bardziej poświęcone dla innych ludzi, mniej egoistyczne a bardziej wielkoduszne, mniej myśląc o sobie a nieco wiecej o drugich. Powstań z życia zamkniętego w sobie, w swoich upodobaniach i wygodach, do życia otwartego na innych i na wymagania Ewangelii.