Królestwo Boże tu i teraz

Nasze życie oddane Panu i braciom, nasza troska, aby dać Go poznać i starać się, aby był kochany przez wszystkich ludzi, nie myśleć o niczym tylko o Nim, nie mówić o niczym, jak tylko o Nim, nie zajmować się innymi sprawami, tylko Jego sprawą, nie mieć innego ideału niż On... nikt nie może tego zrozumieć, jeśli nie ma spojrzenia eschatologicznego.

Jest to zmaganie się o to, aby Królestwo Boże, które jest Królestwem sprawiedliwości, prawdy, miłości i pokoju, przybliżyło się już za naszych dni do naszego świata, do naszego "tu i teraz".