Kochaj Chrystusa z całego serca

 "Będziesz miłować Pana Boga twojego, z całego serca, z całej duszy i ze wszystkich sił twoich".

Miłość Boga i miłość bliźniego stanowią kompendium całego Prawa, i z tych to dwóch przykazań pozostałe czerpią całą swoją moc.

Jezus Chrystus domaga się od nas miłości całkowitej. Nie zadowala się okruchami, wymaga pełnego zaangażowania, tak dla Boga, jak i dla bliźniego. Chce, abyśmy Go kochali nie byle jak, lecz "z całego serca, z całej duszy i ze wszystkich sił".