Kochaj Boga

Serce Maryi zwykło się przedstawiać otoczone płomieniami. Symbol ten ukazuje i przypomina nam Bożą miłość, jaką jest ogarnięte Jej macierzyńskie Serce i miłość do ludzi, którą tak żywo odczuwa.

Rzeczywiście, niemożliwe wydaje się pojąć tę niezmierzoną miłość Dziewicy Maryi do Boga. Tylko Ona mogła Go tak kochać, ponieważ tylko Ona mogła Go kochać miłością Matki, umiłowanej Córki i najwierniejszej Małżonki.

Miłość upodabnia do siebie tych, co się kochają. Kochaj Boga, kochaj Go usilnie, a będzie się zbliżał do ciebie, będzie cię uświęcał, podnosił i oczyszczał ze wszystkich niedoskonałości ludzkiej natury.

Matko, naucz nas i pomagaj nam być wiernymi szafarzami wielkich Bożych tajemnic.