Kochać Jej miłością

Pisze "ktoś", że pragnąłby mieć "cząstkę" miłości.

Moje drogie dzieci, jeżeli o Niepokalaną chodzi, nie myślmy nawet o "cząstkach", ale raczej współzawodniczymy wszyscy i każde powiększenie miłości ku Niej w jednym niech powoduje spotęgowanie tym większe w innych.

Nasze serca takie małe, słabe. Nigdy nie oddamy Jej takiej miłości, na jaką Ona zasługuje, jaką Ona nas kocha.

św. Maksymilian Maria Kolbe