Kim jest Jezus?

Dzisiejszy świat, wierzący czy niewierzący, powtarza jedno transcendentalne pytanie:"Kim jest Jezus?".

Jest to pytanie transcendentalne, ponieważ od postawy, jaką się przyjmie wobec odpowiedzi na to pytanie, zależeć będzie całe życie tego, kto tę odpowiedź przyjmie.

Ciebie także otaczający cię świat ustawicznie kwestionuje i we wszystkich miejscach, w których przebywasz, stawia pytanie:"Kim jest Jezus?". Powiedz, co ty myślisz: kim jest Jezus dla ciebie, dla twojego życia?