Kiedyż to będzie?

Kiedyż to Niepokalana zawładnie światem?...

Nie ma lepszego środka do przyśpieszenia tej błogosławionej chwili,
jak gdy każdy z nas coraz bardziej będzie się starał
pogłębić w sobie oddanie się Niepokalanej.

Im bowiem doskonalej będziemy Jej,
tym swobodniej będzie mogła Ona sama nami kierować;
a ponad to nie ma skuteczniejszej akcji.

św. Maksymilian Maria Kolbe