Rocznica kanonizacji Ojca Maksymiliana

Natchnieniem całego życia była mu Niepokalana... W tajemnicy Niepokalanego Poczęcia odsłaniał się przed oczyma jego duszy ów przewspaniały nadprzyrodzony świat Łaski Bożej ofiarowanej człowiekowi. Wiara i uczynki całego życia Ojca Maksymiliana wskazują na to, że swoją współpracę z Bożą Łaską pojmował jako wojowanie (militia) pod znakiem Niepokalanego Poczęcia.

św. Jan Paweł II (Homilia, 10 X 1982)