Walczycie z Bogiem

  • I czyt. Dz 5,34-42
  • Psalm 27
  • Ewang. J 6,1-15

Jeżeli rzeczywiście od Boga pochodzi ta myśl czy sprawa, nie potraficie ich zniszczyć i może się czasem okazać, że walczycie z Bogiem.