III Niedziela Wielkanocna

  • I czyt. Dz 2,14.22b-32
  • Psalm 16
  • II czyt. 1 P 1,17-21
  • Ewang. Łk 24,13-35

Czy serce nie pałało w nas,
kiedy rozmawiał z nami w drodze
i Pisma nam wyjaśniał?