II Niedziela Wielkanocna

czyli Miłosierdzia Bożego

I czyt.: Dz 5,12-16
Ps 188(187)
II czyt. Ap 1,9-11a.12-13.17-19
Ewang. J 20,19-31

Nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym!
Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli...