Nie bójcie się

  • I czyt. Dz 6,1-7
  • Psalm 33
  • Ewang. J 6,16-21

To Ja jestem, nie bójcie się!