Narodzony z Ducha

  • Czyt. Dz 4,23-31
  • Psalm 2
  • Ewang.J3,1-8

Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego...

Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża.

Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha.