Gniew Boży

  • I czyt. Dz 5,27-33
  • Psalm 34
  • Ewang. J 3,31-36

Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży.