Bóg umiłował świat

  • I czyt. Dz 5,17-26
  • Psalm 34
  • Ewang. J 3,16-21

Tak bowiem Bóg umiłował świat,
że Syna swego Jednorodzonego dał,
aby każdy, kto w Niego wierzy,
nie zginął, ale miał życie wieczne.