Jesteśmy narzędziem

Jesteśmy narzędziem w najmiłościwszych rękach Niepokalanej, i tak tylko możemy osiągnąć nasz - MI - ostateczny cel: chwałę Bożą nie tylko większą, ale jak największą.

Całym więc naszym staraniem musi być dać się prowadzić, abyśmy nic nie uczynili sami ze siebie, ale wszystko to, czego Ona pragnie, i tak, jak Ona sobie tego życzy.

św. Maksymilian Maria Kolbe