Jeśli Mnie prześladowali

Nasz Nauczyciel potwierdza prawdę o naszym losie: "Jeśli Mnie prześladowali, to i was będą prześladowali" (J 15,20).

Tu znajduje się fundament naszej wielkości. Być jak Nauczyciel! Jeśli cierpimy i umrzemy z Nim, tak jak On umarł, później także zmartwychwstaniemy i zatryumfujemy razem z Nim, tak jak On zatryumfował.

Cierpienie, ból, prześladowanie jest czymś przemijającym. Zwycięstwo i szczęście jest czymś ostatecznym. Jednakże, nie ma innego sposobu, aby osiągnąć rzeczy ostateczne, niż przejść najpierw przez przemijające.

Do nieba wzwyż, poprzez męki i krzyż!