Jej rycerze

Myśmy nie tylko "I" - Immaculatae (Niepokalanej) - Jej własnością,
ale również "M" - milites - Jej rycerze...

Więc do boju, bracia!...

My wszystkie dusze do stóp Niepokalanej doprowadzić mamy...

Jesteśmy Jej rycerzami, gotowymi na każdą wyprawę,
gdziekolwiek i w każdej chwili...

św. Maksymilian Maria Kolbe